Advies - Voorstel huurverhoging 2017

2017-04-20 16:10:00

Dit is het advies dat de huurdersvereniging heeft gegeven aan SUW m.b.t. het voorstel voor huurverhoging 2017.