Prestatieafspraken 2017

2017-03-13 13:30:00

Afgelopen december zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente Eemsmond. Hierin wordt voornamelijk vastgelegd welke prestatie het komende jaar van de corporaties wordt verwacht.

Documenten archief

2016-10-27 17:05:00

Vanaf deze week beschikt onze website over een documenten archief. Hierin kun je de agenda, bijlagen en notulen van de vergaderingen terugvinden. Het archief wordt in de toekomst uitgebreid met bijvoorbeeld zienswijzen op het beleid van SUW.

Ledenvergadering

2016-10-11 19:06:00

De huurdersvereniging organiseert een ledenvergadering met als thema 'prestatieafspraken'. Op wijkniveau kunnen onder meer afspraken gemaakt worden over sloop, nieuwbouw, renovatie, gemeenschappelijk groen, toewijzingsbeleid en huurprijsbeleid.

Deze ledenvergadering is op 20 oktober 19:30 in dorpshuis 'de Fakkel'

De nieuwe folder is klaar!

2016-10-06 15:00:00

Voorlichting is een van de belangrijkste taken van een huurdersvereniging. Daarom hebben we een nieuwe folder gemaakt. Bezoekers van de jaarmarkt konden al een conceptversie meekrijgen. Nu is hij definitief en zal binnenkort gedrukt gaan worden. Via de onderstaande links kun je het nieuwe ontwerp bekijken.

Welkom op de nieuwe website!

2016-10-06 14:00:00

Het was hoog tijd om de website te voorzien van een nieuw fris uiterlijk. Het forum en de interactieve kaart zullen binnenkort ook deze 'facelift' krijgen.