Jaarvergadering - vervolg

2017-06-21 13:00:00

De huurdersvereniging organiseert het vervolg op de jaarvergadering van april.

Deze ledenvergadering is op 22 juni 19:30 in dorpshuis 'de Fakkel' in Uithuizen

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017

2017-06-21 12:45:00

De indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) voor 2017 is bekendgemaakt. Dit gegeven geeft een indicatie van hoeveel bestedingsruimte de corporatie heeft voor nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging. Ga via de onderstaande link naar gemeente Eemsmond.

Jaarvergadering

2017-04-11 15:45:00

De huurdersvereniging organiseert de jaarvergadering.

Deze ledenvergadering is op 13 april 19:30 in dorpshuis 'de Fakkel' in Uithuizen

Verwerpelijke praktijken

2017-04-09 22:55:00

Onlangs heeft RTVNoord een artikel gepubliceerd over geheime afspraken tussen corporaties in Groningen en juridische adviesbureaus. In deze afspraken wordt van de adviesbureaus verlangt dat zij afzien van ondersteuning van huurders.

Visitatierapport 2012-2015

2017-04-09 22:30:00

Onlangs is het visitatierapport 2012-2015 over SUW verschenen. Hierin is beoordeeld hoe SUW functioneert als organisatie en of zij de richtlijnen vanuit de Aedes Governancecode en de wetgeving voldoende respecteren.