Uitrol 'Slimme' meters

2017-12-04 14:00:00

Netwerkbeheerder Enexis is momenteel weer bezig met de uitrol van 'slimme' meters.

De huurdersvereniging heeft een flyer gemaakt om de bewoners te informeren over de uitrol van deze meters.

Ledenvergadering

2017-11-14 23:40:00

Het bestuur van de Huurdersvereniging 'Oet en Thoes' nodigt uit, de leden en alle huurders van SUW die nog geen lid zijn, om te komen op de komende ledenvergadering.

Deze ledenvergadering is op 28 november 20:00 in dorpshuis 'de Fakkel' in Uithuizen

Eerste inloopspreekuur

2017-10-09 22:03:00

Met ingang van 10 oktober organiseert de huurdersvereniging op iedere dinsdag tussen 18:30-20:00 een inloopspreekuur in dorpshuis 'de Fakkel' in Uithuizen.

U kunt hier terecht met al uw vragen over huren.

Vertrouwen in SUW

2017-09-13 23:04:00

Vanwege onvoldoende vertrouwen in het bestuur en de raad van toezicht heeft de huurdersvereniging tijdens de ledenvergadering van 22 juni het besluit genomen om opties zoals verscherpt toezicht te bespreken met de Autoriteit Woningcorporaties.

Het bestuur en de raad van toezicht van SUW zijn 7 september hiervan op de hoogte gebracht. De motivatie hiervoor is te lezen in het bericht dat leden op de emaillijst inmiddels hebben ontvangen (zie onderstaande link) De overige leden nog zullen via de media op de hoogte worden gebracht moeten worden.

Einde deelname HPAG

2017-09-13 18:00:00

De huurdersvereniging heeft tijdens de ledenvergadering van 22 juni het besluit genomen om deelname aan HPAG definitief te beŽindigen.

Het bestuur van HPAG is op 16 juli formeel hiervan op de hoogte gebracht.